Självklart att lämna skolastiken för Salafs lära

Du skall veta att ledande personligheter bland dem som misstolkade Allâhs egenskaper tog tillbaka sina teorier innan de dog. Detta för att deras dogm garanterar inget berömvärt slut.

1 – Ty den är baserad på att Qur’ân-versernas och hadîthernas bokstavliga skildring tillkommer inte Allâh eftersom de liknar skapelsernas egenskaper.

2 – Därefter negeras egenskaperna i Qur’ânen och Sunnah på grund av det lögnaktiga och ödesdigra påståendet.

3 – Efter det tolkas de i form av förklaringar som saknar bevis i Qur’ânen, Sunnah, följeslagarnas uttalanden och Salafs utlåtanden.

Varje dogm är på detta vis. Därför är det självklart att den kloke tänkaren lämnar den och antar istället Salafs dogm.