Självförsvar mot alla förutom makthavaren

I princip säger de lärda att en man har rätt att försvara sig själv, sin egendom och sin familj mot en orättvis angripare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödas för sin egendoms skull är en martyr.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilde varken tid eller tillstånd. Det enda undantaget är makthavaren. Alla lärda som vi känner till från Ahl-ul-Hadîth är enade om att personen som endast kan skydda sig själv och sin egendom med hjälp av uppror och strid mot makthavaren inte får göra det på grund av de hadîther vari Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade tålamod med makthavarnas orättvisa och vrånghet och förbjöd strid och uppror mot dem så länge de förrättade bönen.