Själavandring är en vidrig och otrogen dogm

Fråga: Jag läste i en bok att själen förflyttas från en person till en annan. Stämmer det?

Svar: Det är falskt. Så säger dem som tror på reinkarnation1. De är en vidrig och otrogen grupp. Själarna vandrar inte alls från en person till en annan. Var och en har sin själ. Däremot tas den när man sover. Sedan återvänder den till personen. Den tas också i samband med döden utan att återvända förrän Domedagen. Då kommer varje själ att återvända till dess kropp. Själen är ett av Allâhs budskap och mirakel som endast Allâh (´azza wa djall) känner till. Bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner till själens realia. Varje människa har sin själ och den förflyttas inte till någon annan.