Själarna som kan ena muslimerna

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 71-72

Qur’ânen och Sunnah räcker för att släcka meningsskiljaktigheter. Dock saknar många människor den viljan. Ty folk vill ha följare och beröm, de vill leda människor, få uppmärksamhet och erhålla storslagna rykten om ledarskap, kunskap och många anhängare. Många människor eftersträvar faktiskt det. De gömmer sig bakom Abû Hanîfah, Mâlik och ash-Shâfi´î, men det egentliga ledarskapet ligger hos dem som älskar det och splittrar muslimerna. Det krävs rena själar för att ena muslimerna. Den enda anledningen till det ska vara Allâhs belöning. De ska inte hoppas på någon annans belöning, de ska frukta Allâh, de ska dyrka Allâh som om de ser Honom:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

… och som, när de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre.”1

De ska kalla till Allâh, kämpa och betrakta sig själva som bristfälliga och syndiga, utan vetskap om de kommer att räddas eller inte.

123:60