Siwâk under fredagspredikan

Fråga: Vad är domen för att använda Siwâk under tiden som imamen predikar på fredagen?

Svar: Det är inte föreskrivet. Han skall vara tyst och stilla under predikan. Han skall inte använda Siwâk eller pilla på något. Det är Sunnah.