Siwâk på eftermiddagen

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk på eftermiddagen?

Svar: Det är Sunnah att bruka Siwâk, såväl på förmiddagen som eftermiddagen, såväl för fastande som icke-fastande. Ty hadîtherna i sakfrågan är allmänna och skiljer inte på för- och eftermiddag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”1

Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det att bruka Siwâk inför varje bön.”2

1al-Bukhârî.

2al-Bukhârî.