Siwâk på eftermiddagen

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 129

618 – Jag hörde Ahmad få en fråga som jag själv hade ställt tidigare, nämligen om den fastande kan bruka Siwâk på eftermiddagen. Han svarade:

“Jag hoppas det.”

Jag frågade samma sak en annan gång och han sade:

“Vissa människor undvek det.”

Det vill säga på eftermiddagen.