Siwâk inför varje bön

Fråga: Det är föreskrivet att borsta tänderna med Siwâk inför bönen. Gäller det både obligatorisk och frivillig bön eller bara obligatorisk bön?

Svar: Nej, det gäller inte bara obligatorisk bön. Det gäller varje bön.