Situationerna för ”Vad Allâh vill och vad du vill”

Publicerad: 2011-02-10
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/228)

 

Att säga ”Vad Allâh vill och vad du vill” kan både vara större avguderi och mindre avguderi.

Om man anser att personen som bifogas Allâh är jämlik med Allâh, är uttalandet större avguderi.

Om man anser att personen är under Allâh men sätter denne vid sidan av Allâh i formuleringen, är det mindre avguderi.

Vissa lärda nämnde att en av reglerna för mindre avguderi är att allt som leder till större avguderi är mindre avguderi.