Situationer då maken inte behöver försörja hustrun

Om hon reser utan hans tillstånd eller med hans tillstånd för att uträtta sina behov eller vägrar att resa med honom eller sova med honom i hans säng, skall maken varken fördela hennes dagar [med de andra hustrurna] eller försörja henne.

Förklaring

Dessa faktorer visar när kvinnans rättigheter rörande fördelning av dagar och försörjning upphör:

1 – Om hon reser utan hans tillstånd, ty hon anses vara olydig.

2 – Om hon reser med hans tillstånd för att uträtta sina behov på så sätt att han berövas tillfredsställelse.

3 – Om hon vägrar resa med honom, ty hon anses vara olydig.

4 – Om hon vägrar övernatta hos honom i hans säng, ty hon anses vara olydig.