Situationer då den bedjande får avsluta bönen innan imamen

Publicerad: 2011-03-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

 

Fråga: Finns det lägen då den bedjande får avsluta bönen innan imamen?

Svar: Ja, om han avser att lämna bönen och är tvungen att lämna imamen. I detta fall avser han att fullborda bönen på egen hand. Så gjorde exempelvis mannen som bad bakom Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) när han läste al-Baqarah i ´Ishâ’-bönen. Den här mannen var tvungen att ta hand om sina kameler. Han lämnade dem för att förrätta bönen. När han såg att bönen skulle bli lång och befarade att kamelerna skulle försvinna, avsåg han att fullborda bönen på egen hand för att därefter gå till sina kameler. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det och han fördömde inte honom. I dessa fall är det tillåtet. Ett annat exempel är att han blir sjuk och inte klarar av att fortsätta med imamen. Han får fullborda bönen på egen hand.