Sittningen i Tashahhud

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/266-267)

379 – Jag hörde min fader säga:

När en man sätter sig efter två Raka´ât, ska han inte sätta sig i Tawarruk, vare sig i Fadjr eller fredagsbön. Ty han måste rätta sig efter Abû Humayds hadîth. I detta fall sätter han sig på sitt vänstra ben och reser sitt högra ben.”

380 – Jag frågade min fader om hur en man som ber Fadjr ska sitta. Han svarade:

Han ska sitta på sitt vänstra ben.”

Jag frågade om han också kunde sitta på sitt högra ben. Han svarade:

Ja, på båda två. Detsamma gäller fredagsbön och ´Îd-bön. Men om bönen består av fler än två Raka´ât, sätter han sig på vänster höft med vänster fot under höger lår och skenben medan högerbenet är upplyft. Så sitter man i fjärde Rak´ah samt i tredje Rak´ah i Maghrib.”

381 – Jag frågade min fader om sittningen i Tashahhud i Fadjr och huruvida den ska vara som i fjärde Rak´ah. Han svarade:

Sittningen på skenben i Fadjr är inte som sittningen i fjärde Rak´ah.”