Sittningar med Ahl-ul-Bid´ah bevisar ett sjukt hjärta

Idag har man börjat ta lätt på att sitta med Ahl-ul-Bid´a och vara dem till lags. Dagens studenter bör rannsaka sin milda position som tyder på en svag vaksamhet och brist på oro för synder och innovationer. De skall ta rådet från imamen av Ahl-us-Sunnah och förstöraren av innovationer, Imam Ahmad bin Hanbal, och se till att ta kunskap från lärare och Mashâyikh med korrekt troslära, fina karaktärer och sann fasthållning vid Sunnah. Därtill skall de hålla sig borta från innovatörer från skolastikerna, Sûfiyyah, Râfidhah och andra så att de inte påverkas av deras innovationer. Det kommer att förstöra deras troslära medan de fortfarande är omogna.

Det råder ingen meningsskiljaktighet om att läraren påverkar studenten om han undervisar honom en längre tid. Det mildaste som en student som söker kunskap hos innovatörerna kan drabbas av är att hatet till innovationer, synder och avvikelser lämnar hans hjärta. Han kommer att gå miste om den obligatoriska kärleken för Allâhs sak samt det obligatoriska hatet för Allâhs sak. Han kommer inte att bry sig om han sitter med en från Ahl-us-Sunnah eller med en från Ahl-ul-Bid´a. Han tror att han gör det för Da´wahs bästa och följer honom vart han än går.

Detta är ett av det sjuka hjärtats kännetecken. Det leder till en form av hyckleri, och skydd sökes hos Allâh.