Sittning på sätesmusklerna mellan de två Sudjûd

Fråga: Är det Sunnah att sitta med sätesmusklerna på hälarna mellan de två Sudjûd?

Svar: Ja, då och då. Hadîthen finns i Muslims ”as-Sahîh” och rapporteras via ´Abdullâh bin ´Umar och ´Abdullâh bin az-Zubayr, men det är till synes via Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs. Det är alltså Sunnah. Ibn ´Abbâs blev frågad om handlingen varpå han sade:

”Det är Sunnah då och då.”

För det mesta skall benen vara utsträckta.