Sittning i enrum med öppen dörr

Fråga: En man vill gifta sig med en kvinna och lära känna henne. Han har besökt henne hemma hos hennes familj. De satt ensamma i ett rum medan dörren var öppen och hennes Mahârim var hemma. Är det tillåtet?

Svar: Han får inte vara ensam med henne förrän han har gift sig med henne. Han får inte vara ensam med henne. De måste vara försiktiga:

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.”1

1at-Tirmidhî (1171).