Sittande och gående bönekall

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/203-204)

257 – Jag läste för min fader:

“Vad är domen för att kalla till bön medan man sitter på sitt riddjur eller i en båt eller går på resa?”

Han svarade:

“Det är harmlöst. Ibn ´Umar satt på sitt riddjur och kallade till bön.”1

258 – Jag frågade min fader om en man som kallar till bön medan han rider. Han svarade:

“Jag hoppas att det är harmlöst.”

1´Abdur-Razzâq i “al-Musannaf” (1816) och Ibn Abî Shaybah i “al-Musannaf” (1/210-211).