Sittande Khawâridj bakom kulisserna

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/416-417)

Fråga: Kan makthavare revolteras muntligt eller måste det vara en väpnad revolt?

Svar: Revolter börjar muntligt. Folk uppviglas och hetsas, hat sprids bland människor. En sådan prövning kan vara värre än våld. Våld är något som bevisar vad folk tycker och tänker. Således anses ´Abdullâh bin Ibâdh – Ibâdhiyyahs ledare – tillhöra Khawâridj. Han hetsade människor till uppror. Det finns en sekt vid namn Sittarna (القعدية) som tillhör Khawâridj. Bakom kulisserna sitter de ned och hetsar människor med tal.