Sitta med al-Fawzân eller bekämpa Hizbiyyûn?

Fråga: I mitt land finns det många avvikelser, innovationer och sektväsen. I flera år har jag suttit på era lektioner i det här välsignande landet. Är det bättre att jag stannar här och fortsätter studera eller återvända till mitt hemland och kalla till sanningen med tanke på att jag förmår bekämpa sektväsen, innovationer och avvikelser tack vare min anställning i mitt hemland?

Svar: Gör bådadera. Res ibland och kalla till Allâhs religion och klargör och fortsätt studera. Gör som sagt bådadera.