Sitt med alla och splittra inte muslimerna!

Fråga: Det finns de som sitter med Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´ah och säger:

”Det räcker med det splittrade samfundet. Jag tänker sitta med alla.”

Svar: Det där är en innovatör. Att inte skilja mellan sanning och lögn för att ena muslimerna, är en innovation. Vi ber Allâh att Han vägleder honom.