Sitt kompakt under lektion

Sitt kompakt, bröder. Det är Sunnah. Det är förvisso problematiskt då många av oss hävdar att de följer Sunnah men låter bli att praktisera stora delar av den. Hos oss i Banû Umayyah-moskén kan du hitta en studiecirkel som, sett till storlek, är större än hela det här huset. Det är en mycket stor studiecirkel. Men allt handlar om skryt. Allt det går emot Sunnah.