Sitt inte med sagoberättare

Fråga: Vad är domen för att lyssna på sagoberättare för att tillrättavisas då jag inte klarar av att sitta på de lärdas lektioner. Jag begriper inte de religiösa termerna som de talar om.

Svar: Sitt inte med sagoberättare. Salaf varnade för tillrättavisande sagoberättare som lägger stor vikt vid klagomål om de så skulle vara lögner. De lägger stor vikt vid sagor som de säger påverkar människor. De lägger däremot inte ned någon vikt vid Qur’ânen och Sunnah. De grundar sig på sagor och berättelser. Därför varnade Salaf för dem och för att lyssna på dem.