Sitt inte med innovatörer

Imâm Abû Ismâ´îl ´Abdullâh bin Muhammad al-Harawî (d. 481)

Dhamm-ul-Kalâm wa Ahlih (4/293-297)

752 – Abû Ya´qûb underrättade oss: Bishr bin Muhammad al-Muzanî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh al-Makhladî berättade för oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ as-Sadafî berättade för oss: Yahyâ bin Hassân berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Âsim al-Ahwal, från Ibn Sîrîn som sade:

De brukade inte fråga om berättarkedjor förrän prövningen ägt rum. När prövningen ägt rum frågades det om hadîthernas berättarkedjor. Man tittade på Ahl-us-Sunnah och tog från dem och man tittade på Ahl-ul-Bid´ah och lämnade från dem.”

753 – Abû Ya´qûb underrättade oss: Ahmad bin Nu´aym underrättade oss: ad-Daghûlî berättade för oss: Abû Dja´far Muhammad bin Bishr berättade för oss: ´Alî berättade för oss: Khâridjah underrättade oss, från Hishâm bin Hassân, från al-Hasan som sade:

Sitt inte med innovatörer ehuru du tror att du har svar på tal.”

754 – Muhammad bin Mûsâ underrättade oss: al-Asamm berättade för oss: as-Saghânî berättade för oss: Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zâ’idah berättade för oss, från Hishâm som sade al-Hasan sade:

Sitt inte med innovatörer, lyssna inte till deras tal och debattera inte med dem.”