Sitt inte med Hizbiyyûn och föreningsfolk

Fråga: Råder ni den muslimska ungdomen och studenterna att lyssna på at-Tahhâns föreläsningar och sitta på hans lektioner?

Svar: Jag har rått dem att inte närvara hos föreningsfolk och människor med kamouflerad Hizbiyyah. Dessa människor har inte ens fjärdedel av at-Tahhâns fel. Vad skall man då säga om at-Tahhân som har blivit en galning som ger sitt stöd till Sûfiyyah och falskhetens folk? Håll er borta från honom. Jag varnar er för vissas yttrande:

”Lyssna på tjuren men akta dig för dess horn.”

Jag säger att ni inte skall lyssna på at-Tahhân. Låt honom vara. Det han säger nu sägs inte av de lärda. Han talade som de lärda när han var i Abhâ. Vi brukade råda studenterna [att gå till honom] och be Allâh skänka honom framgång och skydda honom mot allt ont. Jag förundrades över hans kassettband. Finns det nu någon villfarelse som han inte besitter? Förmodligen är det bara avskum som sitter hos honom. Jag råder studenterna att hålla sig borta från honom. Muhammad bin Sîrîn brukade varna sina bröder för innovatörerna. Detsamma gjort Ayyûb as-Sikhtiyânî.

Vad nyttar dig att sitta med en människa som kallar dem han diskuterar med för ”idiot”, ”åsna” och ”djur”? Är det så de lärda talar? Är det de lärdas och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktärer?

Vad beträffar hans kassettband från Abhâ, så är det okej att lyssna på dem om man därtill lyssnar på banden som bröderna från Qatar har kommit med så att man vet hur vilsen han är. Människorna är inte i behov av hans kassettband. Jag råder dem memorera Qur’ânen, det de kan av ”Riyâdh-us-Sâlihîn”, böcker inom Hadîth-terminologi och arabiskan.