Sitt inte med dem

Fråga: I vårt land finns en grupp som efter varje Fadjr och ´Asr läser erinran som har skrivits av deras förste Shaykh. De hävdar att erinran består av verser och hadîther och namnger den efter sin grundare. Får jag sitta med dem när de läser den?

Svar: Nej. De besitter innovationer. Deras fasthållning av erinran som har skrivits av deras ledare eller Shaykh är innovation. Måhända består deras böner av avguderi eller innovationer. Det vet vi inte.