Sista versen, sista suran

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/436)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

Allâh och Hans sändebud säger upp de fördrag som ni har slutit med avgudadyrkarna.”1

Denna givmilda sura hör till de sista suror som uppenbarades för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Bukhârî sade: Abûl-Walîd berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Abû Ishâq: Jag hörde al-Barâ’ säga:

Den sista vers som uppenbarades var:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ

DE BER dig om ett klarläggande. Säg: ”Allâh klargör för er vad som gäller om någon dör utan att efterlämna arvingar i rätt uppstigande eller nedstigande led.”2

och den sista sura som uppenbarades var ”Barâ’ah”.”

Denna sura inleds inte i Allâhs namn eftersom följeslagarna utelämnade det i rättelse efter Troendes ledare ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anhum) som sade:

Suran ”al-Anfâl” var en av de första suror som uppenbarades i Madinah medan suran ”Barâ’ah” tillhörde de sista som uppenbarades i Qur’ânen. De båda påminde om varandra och jag antog att den tillhörde den. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog utan att klargöra ifall den tillhörde den. Därför sammanförde jag dem utan att skriva

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I ALLÂHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN”

mellan dem. Därtill placerade jag den bland de sju längsta surorna.”

Rapporterad av at-Tirmidhî, Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh och al-Hâkim som sade:

Berättarkedjan är autentisk och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

19:1

24:176