Sista delen av natten varierar från plats till plats

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 206-207

Vår Herre (´azza wa djall) är ovanför tronen, Han har rest Sig över tronen. Han stiger nattligen ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten. Har vi rätt att fråga hur Han stiger ned då Han omfattar allting? Har vi rätt att fråga hur Han stiger ned den sista tredjedelen av natten här på den Arabiska halvön när det fortfarande är dag i Amerika? Aldrig. Vi är skyldiga att tro på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked. När den sista tredjedel av natten infaller, är den gudomliga nedstigningen ett faktum, och när den sista tredjedel av natten upphör, upphör även den gudomliga nedstigningen. Mer än så tillkommer inte oss. Ty detta hör till de dolda frågorna som är omöjliga att begripa. Spekulera inte i sådant så att du inte hamnar i innovation. Håll dig till Salafs väg och fråga inte dessa sakfrågor om du vill vara räddad. Annars kommer du att falla i en ofrånkomlig fälla. Det är mitt råd till er. Detta är en dogmatisk fråga och ingen liten sak. Det finns många liknande exempel. Visa bra uppförande med Allâhs skapelser. Bra uppförande med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlar om att du mottar hans påbud med acceptans, gehör och lydnad samt bekräftar hans besked utan tvivel och tvekan.