Siddîq Khân om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

De flesta lärda anser att det inte är obligatoriskt att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ. Minoriteten anser det vara obligatoriskt. Minoriteten har rätt. Denna åsikt ansåg ash-Shawkânî vara korrekt, vilket han nämnde i ”as-Sayl al-Djarrâr”. Denna plikt beror dock på kapaciteten. Den som inte kan slakta är inte ålagd att slakta.