Sion, Makkah och Svarta stenen

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 131

I Jesaja omtalas Svarta stenen:

Därför säger Herren Gud:

Se, jag lägger en grundsten på Sion,

en sten som håller provet,

en utvald hörnsten som säker grund.

Den som har tro förhastar sig inte.

17Jag skall göra rätten till mätsnöre

och rättfärdigheten till sänklod.

Hagel skall utplåna lögnens värn,

er tillflykt spolas bort av vattenmassor.”1

Hos Bokens folk motsvarar Sion Makkah. Den omtalade stenen är Svarta stenen som kysses av kungar och alla andra och som enkom Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund är privilegierade med.

1Jesaja 28:16