Sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland

Fråga: En äldre man är sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland. Måste det sonas för hans uteblivna fasta i Ramadhân?

Svar: Då han är sinnesfrisk fastar han och då han är sinnessjuk föds det å hans vägnar.