Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete?

Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den som ber innan eller efter tiderna har överskridit Allâhs gränser och den som överskrider Allâhs gränser tillhör de orättvisa. Således sade Allâh (ta´âlâ):

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا

”Om ni hotas av fara kan bönen förrättas under marsch eller ritt.”2

Om ni inte klarar av att be ordentligt och fruktar fienden, får ni be under marsch eller ritt. Med andra ord skall ni till och med be i tid av rädsla, under marsch eller ritt, men sinka inte bönen så att dess tid går ut. Alltså är det inte tillåtet att be efter tiden oavsett arbete.

I fall bönen kan slås ihop med senare eller tidigare bön och personen besväras av att be varje bön under respektive tid, kan han slå ihop dem. Skulle ett arbetspass börja under Dhuhr och därmed försvåra det för den anställde att be just då, får han slå ihop Dhuhr med ´Asr. Detsamma gäller Maghrib med ´Ishâ’. Det har bekräftat att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr med ´Asr och Maghrib med ´Ishâ’ i al-Madînah utom rädsla och regn.” De sade: ”Vad var hans syfte?” Han sade: ”Han ville inte besvära sitt samfund.”3

De skall alltså inte besväras av att be bönerna i tid.

Beträffande böner som sinkas såtillvida att deras tider går ut, som att be Fadjr efter soluppgång, ´Asr efter solnedgång och dylikt, så är det inte tillåtet.

14:103

22:239

3Muslim (705).