Sinkad begravningsbön för antalets skull

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på begravningsbönen någon dag i hopp om att antalet bedjare ska bli stort?

Svar: Det är fel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

Ett muslimskt lik ska inte ligga bland människorna. Begravningen ska ske omedelbart. De som inte hinner komma får be om förlåtelse för honom, oavsett var de befinner sig.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).