Sinkad allmosa

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan?

Svar: Om det är på grund av en nytta, som att vänta in den behövande och ge den till honom när han dyker upp, så är det harmlöst. Det är tillåtet att sinka allmosan för ett korrekt syfte.