Sinkad allmosa vid behov

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Vad är domen för att onödigt sinka allmosan en kort tid?

Svar: Den ska inte sinkas längre än den tid det tar att betala den. Det går också bra att sinka den med hänsyn till den fattiges behov, som att invänta honom till exempel. Det är alltså harmlöst att sinka den vid behov.