Sinkad allmosa till Ramadhân

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan till Ramadhân?

Svar: Precis som alla andra goda handlingar väger allmosan tyngre om den utförs under en dygdig tid. Men när det blir obligatoriskt att betala allmosa och ett helt år har gått, måste den betalas då och får inte sinkas till Ramadhân. Så om summan har funnits ett helt år i Radjab, betalas allmosan i Radjab och inte i Ramadhân. Och om summan har funnits ett helt år i Ramadhân, betalas den i Ramadhân. Dock är det tillåtet att betala allmosa i förväg till följd av en olycka som drabbat muslimerna eller bara för sakens skull.