Sinkad allmosa på grund av frusen ekonomi

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan på grund av frusna ekonomiska tillgångar?

Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa omedelbart. Allmosan är en skuld och det är orättvist att den rike sinkar sin skuld. Människan vet ju inte när hon skall dö. Måhända dör hon innan hon betalar sin allmosa och därmed förblir skuldsatt efter sin död. Alltså är det obligatoriskt att betala allmosa snarast och inte skjuta upp på den. Men om den sinkas på grund av frusna tillgångar, så är personen inte ålagd något.