Simultantolkning av fredagspredikan

Fråga: Vad är domen för att fredagspredikan översätts under dess gång?

Svar: Det kallas för simultantolkning. Det är harmlöst. Det finns ett utslag kring det i samband med fredagspredikan i Haram. Ty många förstår inte vad predikaren säger varpå de får en simultantolkning. De får hörlurar vari de hör översättningen.