Simon hyllas för att ha utrotat alla laglösa och onda

Första Mackabeerboken 14:4

http://www.bibeln.se/las/2k/1_mack

4Sedan hade landet fred så länge Simon levde.

Han verkade för folkets välfärd,

hans makt och ära var dem till glädje

under hela hans levnads tid.

5Hans ära ökades då han vann Joppe;

därmed fick han en hamn

och öppnade en port för öarna i havet.

6Han utbredde sitt folks välde

och befäste sin makt över landet.

7Han förde hem många ur fångenskapen.

Han blev herre över Geser och Bet-Sur

och över Jerusalems borg;

han röjde bort allt orent ur den.

Ingen bjöd honom längre motstånd.

8Folket kunde ostört bruka sin jord,

jorden gav sin gröda,

och träden på fälten bar frukt.

9Gamla män satt på gatorna,

man samrådde om allas bästa,

och de unga klädde sig i ärofull krigarskrud.

10Städerna försåg han med livsmedel,

och han rustade dem med starka befästningsverk,

tills ryktet om hans storhet nådde världens ände.

11Han skapade fred i landet,

och glädjen var stor i Israel.

12Var och en satt under sin vinstock och sitt fikonträd,

och det fanns ingen som kunde skrämma dem.

13Ingen anföll dem längre i landet;

kungarnas makt knäcktes vid den tiden.

14Han gav styrka åt alla de ringa i sitt folk;

han höll sig noga till lagen

och utrotade alla laglösa och onda.

15Han förhöjde templets härlighet,

han ökade mängden av heliga föremål.