Signaturmelodier innan program

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Den senaste tiden har det kommit ett utslag som tillåter signaturmelodier inför olika teveprogram med argumentet att de är korta och ej prövande. Vad anser ni om det utslaget?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd instrument. Enligt Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) är de lärde enade om det. Om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjuder något får ingen annan undanta något av det. Det är alltså inte tillåtet. Det finns ingen lovlig musik, det finns inga lovliga instrument.