Sidbenan är minst sagt föraktfull

Fråga: Vad är domen för sidbena om syftet är mode och inte liknelse av de otrogna?

Svar: Det är minst sagt föraktfullt eftersom det är en liknelse ehuru det inte är syftet. Den som avser liknelse riskerar att hamna i otro. Det är förbjudet att likna Allâhs fiender ehuru det inte är syftet. Den som avser liknelse ser ned på muslimerna och upp till Allâhs fiender. Det finns risk att denne hädar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om detta:

Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och nasaréerna?” Han svarade: ”Vem annars?”1

1al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669).