Siare vet var förhäxningen finns

Fråga: Skall man ta hjälp av siare som säger sig ha kunskap om platsen där förhäxningen finns?

Svar: Nej. De skall inte bes om hjälp. Allâh har gett dig tillräckligt med Qur’ânen, tillbedjan som läses morgon och afton och böner, framförallt Fadjr och ´Asr. Allâh har gett dig tillräckliga alternativ. Det är du som gör det svårt för dig själv.