Shorts och vittnesmål

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade:

… och den som visar sin blygd för folk.”

Svar: Den som inte skäms och visar sin blygd för folk får inte sin vittnesbörd accepterad. Ty han tar lätt på saker och ting. Om han tar lätt på att täcka sig själv kan han även ta lätt på vittnesmål.

Fråga: Gäller det även personen som har på sig shorts som blottar låren?

Svar: Ja. Den som inte täcker sig får inte sin vittnesbörd accepterad. Låren tillhör ju blygden.