Shoppa med innovatörer?

Imâm Sâlih bin Ahmad bin Hanbal (d. 265)

Masâ’ilu Sâlih bin al-Imâm Ahmad, sid. 145-147

15 – Min fader berättade för mig: Mu´âdh berättade för oss: Ibn ´Awn berättade för oss:

Jag nämnde två män från Saba’iyyah för Ibrâhîm: al-Mughîrah bin Sa´îd och Abû ´Abdir-Rahîm. Han fick gåshud och sade: ”Akta dig för dem. De är lögnare.”

16 – Min fader berättade för mig: Mu´âdh berättade för oss: Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss:

´Abdul-´Azîz ad-Dabbâgh kom till mig och sade: ”Jag såg att Ibn ´Awns ansiktsuttryck var ändrat. Vad är det med honom?” Jag tog honom till Ibn ´Awn och sade: ”Abû ´Awn! Vad är det med ´Abdul-´Azîz?” Han sade: ”Sidenhandlaren Qutaybah berättade för mig att han hade sett honom gå med ´Amr bin ´Ubayd på en marknad.” ´Abdul-´Azîz sade: ”Jag skulle bara fråga honom något. Jag tycker inte om hans åsikt.” ´Awn sade: ”Skulle du fråga honom också?”