Shî´ahs viktigaste bok

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/198-199)

adh-Dhahabî sade om al-Kulaynî

”Shaykhen av Shî´ah och imamen av Imâmiyyah. Författare till flera verk. Han levde och dog i Bagdad 328.”1

Hans bok ”al-Kâfî” är indelad i två delar: Usûl-ul-Kâfî och Furû´-ul-Kâfî. Bådadera har tryckts flera gånger. Den första är tryckt med kommenterar av ´Abdul-Husayn al-Mudhaffar i Nadjaf, 1376. Alldeles nyligen fann jag 211 hadîther i dem varav de flesta inte går hela vägen tillbaka till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Deras bok ”al-Kâfî” innehar den högsta rangen av deras fyra Hadîth-böcker. Den omnämnde ´Abdul-Husayn sade till och med att deras väntade imam (!?!) sade:

”al-Kâfî är tillräcklig för våra anhängare (الكافي كاف لشيعتنا).”

Det är allom bekant bland dem att de ser på ”al-Kâfî” som vi ser på al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Faktum är att deras kallare Shaykh Tâlib ar-Rifâ´î an-Nadjafî konkretiserade för mig att ”al-Kâfî” är mer autentisk än al-Bukhârîs ”as-Sahîh”.

1Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (10/124).