Shî´ahs Takfîr på Talhah och az-Zubayr

Hanân bin Sudayr berättade att Abû ´Abdillâh sade:

”En grupp från Basrah kom in till mig och frågade mig om Talhah och az-Zubayr. Jag sade att de tillhörde otrons ledare. Då ´Alî var i Basrah och radade upp hästarna sade han till sina anhängare: ”Ha inte bråttom med dem förrän jag ursäktar mig själv inför Allâh och dem.” Han reste sig upp mot dem och sade: ”Basrahs invånare! Tycker ni att jag dömer orättvist?” De svarade: ”Nej.” Han sade: ”Fördelar jag partiskt?” De svarade: ”Nej.” Han sade: ”Har ni vänt er mot mig och hävt min trohetsed för att jag suktar efter det jordiska för bara mig och min familj?” Han sade: ”Har jag verkställt straffen på er till skillnad från andra?” De svarade: ”Nej.” Han sade: ”Varför upphäver ni min trohetsed men inte andras? Jag har granskat saken och insett att det inte finns något annat än otro eller svärd.” Därefter gick han till sina anhängare och sade: ”Allâh (ta´âlâ) säger i Sin skrift:

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

”Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa otrons banerförare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att upphöra.”1

Jag svär vid Honom som klöv fröet, bildade människan och utvalde Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till profet! Ni är den här versens folk. De har inte bekrigats sedan den uppenbarats.”

19:12