Shî´ahs pelare

Fråga: Syndar den som följer Shî´ahs sekt Ithnâ´ashariyyah?

Svar: De lärda har klargjort att Shî´ah Ithnâ´ashariyyahs lära är grundad på följande punkter:

1 – Ledarskapet är en gudomlig merit liksom profetkallet. ´Alî hade mer rätt till kalifatet än Abû Bakr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till det. Kalifatet går sedan över till hans söner. De tolv imamerna är felfria. Den tolfte imamen kommer att återvända till jorden. Tuqyah är en grundläggande princip i deras liv i alla fall. De anser att Tuqyah handlar om att dölja sanningen och dölja sig för de oliktänkande. De tycker en sak och visar en annan. De tror på att den väntande al-Mahdî kommer att komma. Enligt dem är han Muhammad bin al-Hasan al-´Askarî, den siste av imamerna.

2 – Qur’ânen är bristfällig. Shî´ah anklagar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) för att ha tagit bort verserna som gör anspråk på ´Alîs kalifat. De anklagar dem för att ha tagit bort ett kapitel vid namnet al-Wilâyah som tar upp profetens familjs dygder. Deras böcker är fulla av liknande påståenden.

3 – Shî´ah använder sig av felaktiga tolkningar av Qur’ânen för att förtala de ädla följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Exempel på det är versen:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

”Måtte Abû Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och hållen] förgås!”1

De säger att den handlar om Abû Bakr och ´Umar. Ett annat exempel är:

فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

”Kämpa då mot dessa otrons banerförare.”2

De säger att otrons banerförare är Talhah och az-Zubayr.

De anklagar följeslagarna för att ha enats om att förhindra ´Alî från kalifatet. De förtalar de troendes moder ´Â’ishah fruktansvärt fult och säger stora lögner om henne. Än i dag finns det Shî´ah som upprepar dessa falskheter och anklagelser. al-Khumaynî sade:

”Dessa följeslagare brydde sig endast om det världsliga och ledarskap. De brydde sig inte om islam och Qur’ânen. De använde sig bara av Qur’ânen för att uppnå sina osunda mål. Det var enkelt för dem att ta bort de omnämnda verserna ur Qur’ânen och förvränga denna himmelska bok. Det är bekräftat att de har avlägsnat Qur’ânen från mänskligheten för alltid och anklagat judarna och de kristna för att ha förvrängt den.”

Se ”Kashf Asrâr-il-Khumaynî”.

Jag påminner er om att dagens Shî´ah har börjat sprida sin lära bland människor som är okunniga om Shî´ahs lära. De använder sig av olika lockande metoder. De använder sig av Tuqyah för att undkomma alla anklagelser riktade mot dem.

Dock skall man veta att Shî´ah inte är en enda sekt. De är flera grupper. Förmodligen är gruppen närmast godheten Zaydiyyah som tillskrivs Zayd bin ´Alî Zayn-il-´Âbidîn bin al-Husayn bin ´Alî bin Abî Tâlib. De lärda anser att Zaydiyyah är närmast Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

1111:1

29:12