Shî´ahs Ibn Abîl-Hadîd erkänner jude som sektens grundare

Medan ´Alî stod och predikade reste sig Ibn Saba’ upp och sade:

”Du är Du!”

Han upprepade sin fras flera gånger varpå ´Alî sade:

”Ve dig! Vem är jag?”

Han svarade:

”Du är Allâh!”

Följaktligen befallde ´Alî att han och hans trosfränder grips.