Shî´ahs förvrängning är värre

Om du ser vad Râfidhah säger om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, svär jag vid Allâh att judarna inte har åstadkommit en tiondel av det Râfidhah har gjort när det kommer till att förvränga Allâhs religion och förtala Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Judarna och de kristna har inte lyckats förvränga Evangeliet och Toran såsom dessa har gjort. Alla Qur’ân-verser som tar upp förbannelse, straff och hyckleri vinklar de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i allmänhet och Abû Bakr och ´Umar i synnerhet. Så gör de med alla verser som tar upp hot, helvete, hyckleri, lögn, oanständighet och så vidare.

Numer säger de att de inte alls anser att Qur’ânen är förvrängd eller att följeslagarna har förvrängt den. De säger att de inte säger så. Men om du läser deras Qur’ân-tolkning ser du en förvrängning av Qur’ân-texterna och Allâhs syfte med dem som saknar motstycke. Du ser en oförskämdhet som saknar motstycke. De är ju trots allt elddyrkare i grund och botten. De hyser hat och agg mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.