Shî´ahs an-Nawbakhtî erkänner jude som sektens grundare

Saba’iyyah ansåg att ´Alî skulle vara ledare och att ledarskapet var ålagt av Allâh (´azza wa djall). De är anhängare till ´Abdullâh bin Saba’ som förtalade och tog öppet avstånd från Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och alla andra följeslagare. Han brukade säga att han gjorde så på ´Alîs order.

Flera lärde säger att ´Abdullâh bin Saba’ var jude som hade konverterat till islam och tagit ´Alîs parti. Som jude brukade han säga att Yûshu´ bin Nûn var Mûsâs efterträdare. Som muslim sade han samma sak om ´Alî bin Abî Tâlib. Han var den förste som blev känd för att förespråka ´Alîs obligatoriska ledarskap och öppet ta avstånd från hans fiender… Hädanefter sade Shî´ahs oliktänkare att Râfidhahs dogm är byggd på judendomen.