Shî´ahs al-Qummî erkänner jude som sektens grundare

Saba’iyyah är anhängare till ´Abdullâh bin Saba’ som egentligen hette ´Abdullâh bin Wahb ar-Râsibî al-Hamadânî. I sakfrågan fick han stöd av ´Abdullâh bin Khursî och Ibn Aswad som tillhörde hans främsta följeslagare. Han var den förste som öppet förtalade och tog avstånd från Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och de resterande följeslagarna.