Shî´ahs al-Mâmaqânî erkänner jude som sektens grundare

´Abdullâh bin Saba’ är han som avföll till otro och överdrift… Han var extrem och förbannad. De troendes ledare brände honom på bål. Han påstod att ´Alî är gud och profet.